Vykdomos programos:

  •  Tarptautinė socialinio emocinio ugdymo programa „Zipio draugai“ priešmokyklinėse 6–7 m. amžiaus grupėse „Saulės zuikučiai“ ir „Nykštukai“.

        https://www.vaikolabui.lt/