Giluminio vidaus audito veiklos įsivertinimo ataskaita 2020–2021 m. m. 

Giluminio vidaus audito veiklos įsivertinimo ataskaita 2019–2020 m. m.

Platusis auditas 2019 m.

Giluminio vidaus audito ataskaita 2018–2019 m. m. 

Giluminio vidaus audito ataskaita 2017–2018 m. m.

 ___________________________________________________________________________

 Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė" vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo modelis (skaityti)

Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė" ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo aprašas (skaityti)