Giluminio vidaus audito veiklos įsivertinimo ataskaita 2019–2020 m. m.

Platusis auditas 2019 m.

Giluminio vidaus audito ataskaita 2018–2019 m. m. 

Giluminio vidaus audito ataskaita 2017–2018 m. m.