Tradicijos    

     Lopšelio-darželio  „Eglutė“  veiklos prioritetai – vaikų sveikatos stiprinimas ir saugojimas, etnokultūros vertybių perdavimas ir perėmimas, meninė vaikų saviraiška. Vaikų saviraiškai tenkinti į ugdymo procesą nuo 1998 m. integruotos etnokultūros, dailės, sveikos gyvensenos ir fizinių galių plėtojimo neformaliojo (papildomo) ugdymo programos. Lopšelyje-darželyje siekiama puoselėti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų supratimą apie etnokultūrą, turtinama vaikų etninės kultūros patirtis, ugdomas ryšys tarp kalendorinių švenčių, metų laikų, žemės ūkio darbų ir tradicijų.

      Įstaigoje įgyvendinama Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ sveikatos stiprinimo programa „Judu, žaidžiu sveikatos ritmu 2021–2025 m.“. Veikia sveikos gyvensenos klubas „Eglynėlis“, prie kurio veiklos prisideda ugdytiniai, jų tėveliai, kiti bendruomenės nariai. Pagrindinis šio klubo tikslas – keisti šeimos požiūrį į judėjimą, sportą, sveiką gyvenseną. Užsiėmimų metu įgyjama žinių apie sveikatą, žaismingai mokomasi sveikos gyvensenos. Klubo nariai aktyviai bendrauja su visuomenės sveikos specialistais, sporto pasaulio atstovais, dalyvauja sveikatinimo renginiuose.

      Įstaigoje dirba darbštūs ir energingi darbuotojai, kurie stengiasi kaupti po spyglelį savo gerąją darbo patirtį, puoselėti geriausias tautos tradicijas, suteikti mažajam žmogučiui pirmąsias gėrio ir grožio pamokas.

 

 Tradiciniai įstaigos renginiai

 1. Sveikos gyvensenos klubo „Eglynėlis“ edukaciniai renginiai įstaigos ugdytiniams, ugdytinių tėvams, bendruomenei.

 2. Sveikos gyvensenos savaitės.

 3. Įstaigos sporto šventė su socialiniais partneriais.

 4. Sporto šventė prie jūros.

 5. Eko teatro tradiciniai pasirodymai.

 6. Edukacinės veiklos už įstaigos ribų.

 7. Adventiniai vakarojimai.

 8. Sėkminių šventimas Agluonėnų etnografinėje sodyboje.

 9. Ilgalaikis projektas su socialiniais partneriais „Tiltas iš kartos į kartą“.

 Informacija atnaujinta 2023-09-10