ltenderu

 

Įstaigoje  2021 metais vykdomi projektai

Ilgalaikiai įstaigos, miesto, respublikiniai ir tarptautiniai projektai:

1. Tarptautinis projektas „Žmogaus dovana Žemei".

2. Tarptautinis projektas „Pamoka lauke".

3. Tarptautinis projektas „Drum drum drumbacelė".

4. Tarptautinė socialinio-emocinio ugdymo programa „Zipio draugai".

5. Respublikinis projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės".

6. Miesto projektas „Susipažinkime su sporto šakomis".

7. Įstaigos projektas „Pamankštinkim pirštukus ir ištarkim žodelius".

8. Įstaigos projektas „Linas dengia, linas rengia".

9. Socialinis sveikatinimo projektas „Išgirdau, pamačiau, nupiešiau...".

10. Respublikinis projektas „Mane supantis pasaulis".

11. Respublikinis ikimokyklinių įstaigų projektas „Žaidimai moko".

   12. Tarptautinis  eTwinning projektas „10 skills to my 10 fingers“ (Turkija).

 

 13. Tarptautinis eTwinning projektas „Obuolių diena darželyje“ (Kroatija, Bulgarija, Slovakija, Turkija).

 

Trumpalaikiai miesto, respublikiniai ir tarptautiniai projektai:

1. Tarptautinis projektas „Mano gardžiausias pyragas".

     Tikslas – įtraukti šeimas į projektinę-kūrybinę veiklą, aktyvinti šeimų tarpusavio bendradarbiavimą.

 2. Respublikinis projektas „Eglutė skarota, eglutė žalia".

      Tikslas – sudaryti sąlygas atskleisti kūrybinei saviraiškai įvairomis meninėmis priemonėmis, išreiškiant savo idėjas ir sumanymus, naudojant kuo natūralesnes medžiagas.

  3. Regioninis projektas „Judrusis uostas".

       Tikslas – padėti užtikrinti darnų fizinių vaiko galių skleidimąsi, plėtoti fizines vaiko galias.

   4. Miesto projektas „Čia  meiliais žodeliais takai pabarstyti".

       Tikslas – bendradarbiauti su miesto bibliotekomis, turtinti vaikų, turinčių spec. poreikius, žodyną.

   5. Respublikinis projektas „Olimpinis mėnuo".

       Tikslas – formuoti sveikos gyvensenos nuostatas, supratimą apie fizinio aktyvumo naudą.  

    6. Tarptautinis Barbaros Petchenik vardo žemėlapis „Mano ateities pasaulis".

         Tikslas – derinti ne tik artimiausios aplinkos suvokimą, bet ir skatinti vaikus pažvelgti globaliau, skatinti kūrybiškumą.

 

   Įstaigos grupių projektai 2020–2021 m. m.:

  1. „Spalvų žaidimai", „Pelėdžiukų" grupė.

  2. „Aš ir mano šeima", „Linelių" grupė.

  3. „Aš saugus, kai žinau", „Saulės zuikučių" grupė.

  4. „Žaidžiame cirką", „Katinėlių" grupė.

  5. „Lietuvos paukščiai", priešmokyklinio ugdymo mokytoja R. Eidėnienė.

  6. „Gimtą kalbą mylėk, jos pagalba pažinsi pasaulį", ikimokyklinio ugdymo mokytoja L. Šniuolytė.

  7. „Siūliukas-kirmėliukas", ikimokyklinio ugdymo mokytoja S. Lisinskienė.

  8. „Augu sveikas ir stiprus", „Nykštukų" ir „Saulės zuikučių" grupės.

  9. „Ir akmenėlis turi širdį", „Kiškučių" grupė.

  10. „Sava duona gardesnė už svetimus pyragus", neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytoja A. Andriejauskienė ir grupių mokytojos.

   11. Kūrybinės veiklos projektas. Knyga – vaikų kūryba apie Lietuvą, dailės kūrybinė grupė.

 

   Įstaigos inicijuoti projektai:

   1. Tarptautinis ilgalaikis projektas „Sustabdyk gerumo akimirką".

    2. Tarptautinis projektas „Plimutas – Klaipėda. Mieliausiai skamba gimtoji kalba".

    3. Respublikinis projektas „Močiutės linksmieji žodeliai".

     4. Respublikinis projektas „Kuriu stebuklus iš siūlų".