ltenderu

 

 

 Įstaigoje  2019 metais vyko ilgalaikiai projektai:

1. Tarptautinis projektas „Apkabinkime Žemę gerais darbais".

2. Respublikinis projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės".

3. Miesto projektas „Susipažinkime su sporto šakomis".

4. Socialinis sveikatinimo projektas „Išgirdau, pamačiau, nupiešiau...".

5. Respublikinis sporto ir meno projektas „Vaikai - olimpinės gėlės".

6. Respublikinis ikimokyklinių įstaigų projektas „Žaidimai moko".

   Dalyvaujame miesto ir respublikos trumpalaikuose projektuose:

1. Miesto ikimokyklinių įstaigų projektas „Koks gražus mažytis mūsų kraštas".

   Projektas, skirtas ugdyti vaikams meilę savo Tėvynei, skiepiti tautiškumą, patriotiškumą, pilietiškumą.

   Projektu siekiame sukurti motivaciją miesto ikimokyklinukų saviraiškai ir kūrybiškumui reikštis.

2. Jaunesniųjų grupių ugdytiniai ir mokytojos dalyvauja respublikiniame projekte „Žalią pupą auginu".

   Šis projektas, skirtas respublikos vaikų ugdymo įstaigų bendruomenės supažindinti su pupų įvairove, augimu nuo sėklos iki vaisiaus.

   Dalyvaudami projekte tobuliname kompetencijas, aplinkos, apsaugos srityje.

3. Priešmokyklinio ugdymo mokytojos ir ugdytiniai dalyvauja respublikiniame pilietinės edukacijos projekte

    „Lietuvos miestai vaikų lūpomis ir akimis".

    Dalyvaudami šiame projekte supažindiname ugdytinius su gimtuoju kraštu, formuojame ugdytinių pilietinius bei tautinius jausmus.

    Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pilietinės edukacijos projektas leidžia turtinti ugdytinių žinias

    apie gimtojo miesto savitumą, ugdyti pilietiškumo pagrindus.

4. Projektas, skirtas Motinos dienai „Puokštė mama".

5. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų kūrybinių darbų fotogtafijos paroda „Puokštė mamai ir tėčiui".

     Projekto pagrindinis tikslas - ugdyti ekologinį ir kūrybinį sąmoningumą ir aplinkosauginį mąstymą minint Motinos ir Tėvo dienas.

6. Tarptautinis vaikų piešinių konkursas „Išgirsti pačią slapčiausią gamtos kalbą".

     Projekto tikslas - ugdyti atvirą, dėmesingą žmogui ir aplinkai vaiką, siekiantį per kūrybą išreikšti savo požiūrį, nuostatas į gamtą ir meną.

7. Miesto ikimokyklinių įstaigų projektas „Linas dengia, linas rengia".

   „Linas dengia, linas rengia" (skaityti)