Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė" vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (skaityti)

  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. V-964 „Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (skaityti)

   Maitinimo valgiaraščiai lopšelio ir darželio grupėms (skaityti)