ltenderu
 3x4

Direktorė 

Angelė Aniulė

Gyvenimo aprašymas

Išsilavinimas aukštasis.

Pedagoginio darbo stažas – 29 metai, vadybinio darbo stažas – 15 metų.

1999 m. suteikta auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

2011 m. suteikta II vadovo kvalifikacinė kategorija.