Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ taryba

  Tarybos pirmininkė – Ramunė Eidėnienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

  Tarybos sekretorė – Jolanta Jucevičienė, raštinės administratorė.

  Nariai:

  1. Asta Mėlinauskienė, direktoriaus pavaduotoja.

  2. Reda Šylienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

  3. Dalia Danauskienė, auklėtojo (mokytojo) padėjėja.

  4. Regina Bukienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

  5.  Sandra Abrutytė, tėvų atstovas.

  6. Giedrė Milieškienė, tėvų atstovas.

  7. Airida Vaičiulevičiūtė-Kaštaunė, tėvų atstovas.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė" darbo taryba

  Pirmininkė – Alma Andriejauskienė, meninio ugdymo mokytoja.

  Nariai:

  1. Reda Šylienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

  2. Lilija Mirauskienė, auklėtojo (mokytojo) padėjėja.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė" mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija

  Komisijos pirmininkė – Angelė Aniulė, direktorė.

  Komisijos nariai:

  1. Alma Andriejauskienė, meninio ugdymo mokytoja, Mokytojų tarybos deleguota atstovė.

  2. Ramunė Eidėnienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, Mokyklos tarybos deleguota atstovė.

  3. Ona Jašinskytė-Sindarienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Mokytojų tarybos deleguota atstovė.

  4. Renata Marcinkevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Mokytojų tarybos deleguota atstovė.

  5. Irina Paradnikaitė-Abromavičienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguota atstovė.

  6. Reda Šylienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, Mokyklos tarybos deleguota atstovė.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė" metodinė taryba

  Pirmininkė – Rimutė Tarvydienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

  Nariai:

  1. Rita Baltrimienė, neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytoja.

  2. Alma Andriejauskienė, meninio ugdymo mokytoja.

  3. Daiva Tamoševičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

  4. Ramunė Eidėnienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

  5. Stasė Lisinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

  6. Inga Tarvydienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė" veiklos kokybės įsivertinimo grupė

  Grupės vadovas – Rimutė Tarvydienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

  Grupės nariai:

  1. Diana Kurlienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

  2. Regina Bukienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

  3. Inga Tarvydienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

  4. Darina Montvydienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė" interneto svetainės tvarkymo grupė

  Grupės vadovas – Angelė Aniulė, direktorė.

  Grupės nariai:

  1. Jolanta Jucevičienė, raštinės administratorė.

  2Rimutė Tarvydienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė" paramos skirstymo ir panaudojimo komisija

   Komisijos pirmininkė – Alma Andriejauskienė, meninio ugdymo mokytoja.

   Komisijos nariai:

   1. Oksana Eirošienė, specialistė.

   2. Rita Baltrimienė, neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytoja.

   3. Laima Steponavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

   4. Aušra Stončaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė" vaiko gerovės komisija

    Komisijos pirmininkė – Rimutė Tarvydienė, direktoriaus pavaduotoja.

    Komisijos pirmininko pavaduotoja – Alvinija Stalnionienė, logopedė.

    Sekretorė – Jolanta Jucevičienė, raštinės administratorė.

    Nariai:

    1. Angelė Aniulė, direktorė.

    2.  Ramunė Eidėnienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

    3. Laura Pukinskienė, visuomenės sveikatos specialistė.

Informacija atnaujinta 2024-01-26