ltenderu

Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė" taryba

  Tarybos pirmininkė – Ramunė Eidėnienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

  Tarybos sekretorė – Jolanta Jucevičienė, raštinės administratorė.

  Nariai:

 1. Asta Mėlinauskienė, direktoriaus pavaduotoja.

  2. Reda Šylienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

  3. Jurgita Zakienė, virėja.

  4. Regina Bukienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

  5.  Aušra Mašniova, tėvų atstovas.

  6. Giedrė Milieškienė, tėvų atstovas.

  7. Alvinija Stalnionienė, tėvų atstovas.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė" darbo taryba

  Alma Andriejauskienė, meninio ugdymo mokytoja – pirmininkė.

  Reda Šylienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – narė.

  Lilija Mirauskienė, auklėtojo (mokytojo) padėjėja– narė.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė" mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija

  Komisijos pirmininkė – Angelė Aniulė, direktorė.

  Komisijos nariai:

  1. Alma Andriejauskienė, meninio ugdymo mokytoja, Mokytojų tarybos atstovė.

  2. Rita Baltrimienė, neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytoja, Mokytojų tarybos atstovė.

  3. Regina Bukienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, Mokytojų tarybos atstovė.

  4. Ramunė Eidėnienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, Mokyklos tarybos atstovė.

  5. Irina Paradnikaitė-Abromavičienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguota atstovė.

  6. Alvinija Stalnionienė, ugdytinio mama, Mokyklos tarybos atstovė.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė" metodinė taryba

Rimutė Tarvydienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė.

Nariai:

1. Rita Baltrimienė, neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytoja.

2. Alma Andriejauskienė, meninio ugdymo mokytoja.

3. Daiva Tamoševičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

4. Ramunė Eidėnienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

5. Stasė Lisinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

6. Inga Tarvydienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė" vidaus audito koordinavimo (VAK) darbo grupė

  Darbo grupės vadovas – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rimutė Tarvydienė.

  Darbo grupės nariai:

  1. Diana Kurlienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

  2. Regina Bukienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

  3. Inga Tarvydienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė" interneto svetainės tvarkymo nuolatinė darbo grupė

  Angelė Aniulė, direktorė – darbo grupės vadovė.

  Jolanta Jucevičienė, raštinės administratorė – darbo grupės narė.

   Rimutė Tarvydienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – darbo grupės narė.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė" paramos lėšų skirstymo ir panaudojimo komisija

   Rita Baltrimienė, neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytoja – pirmininkė.

   Oksana Eirošienė, specialistė – narė.

   Alma Andriejauskienė, meninio ugdymo mokytoja – narė.

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė" vaiko gerovės komisija

    Komisijos pirmininkė – Rimutė Tarvydienė, direktoriaus pavaduotoja.

    Komisijos pirmininko pavaduotoja – Alvinija Stalnionienė, logopedė.

    Sekretorė – Jolanta Jucevičienė, raštinės administratorė.

   Nariai:

   1. Angelė Aniulė, direktorė.

   2.  Ramunė Eidėnienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

   3. Laura Pukinskienė, visuomenės sveikatos specialistė.