ltenderu

Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė" taryba

  Tarybos pirmininkė – Ramunė Eidėnienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

  Tarybos sekretorė – Jolanta Jucevičienė, raštinės administratorė.

  Nariai:

 1. Asta Mėlinauskienė, direktoriaus pavaduotoja.

  2. Reda Šylienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

  3. Jurgita Zakienė, virėja.

  4. Regina Bukienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

  5. Inga Žvinklienė, tėvų atstovas.

  6. Giedrė Žvaginytė, tėvų atstovas.

  7. Gintarė Burbienė, tėvų atstovas.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė" darbo taryba

  Alma Andriejauskienė, meninio ugdymo mokytoja – pirmininkė.

  Virginija Lukauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – sekretorė.

  Reda Šylienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė" mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija

  Komisijos pirmininkė – Angelė Aniulė, direktorė.

  Komisijos nariai:

  1. Alma Andriejauskienė, meninio ugdymo mokytoja, Mokytojoų tarybos atstovė.

  2. Rita Baltrimienė, neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytoja, Mokytojų tarybos atstovė.

  3. Reda Šylienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Mokyklos tarybos atstovė.

  4. Ramunė Eidėnienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, Mokyklos tarybos atstovė.

  5. Solvita Dimienė, ugdytinio mama.

  6. Stefanija Vancevičienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento 

  Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė" vidaus audito koordinavimo (VAK) darbo grupė

  Darbo grupės vadovas – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rimutė Tarvydienė.

  Darbo grupės nariai:

  1. Diana Kurlienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

  2. Regina Bukienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

  3. Virginija Lukauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė" interneto svetainės tvarkymo nuolatinė darbo grupė

  Angelė Aniulė, direktorė – darbo grupės vadovė.

  Jolanta Jucevičienė, raštinės administratorė – darbo grupės narė.

   Rimutė Tarvydienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – darbo grupės narė.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė" paramos lėšų skirstymo ir panaudojimo komisija

   Rita Baltrimienė, neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytoja – pirmininkė.

   Oksana Eirošienė, specialistė – narė.

   Alma Andriejauskienė, meninio ugdymo mokytoja – narė.

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė" vaiko gerovės komisija

    Komisijos pirmininkė – Rimutė Tarvydienė, direktoriaus pavaduotoja.

    Komisijos pirmininko pavaduotoja – Alvinija Stalnionienė, logopedė.

    Sekretorė – Jolanta Jucevičienė, raštinės administratorė.

   Nariai:

   1. Angelė Aniulė, direktorė.

   2.  Ramunė Eidėnienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

   3. Galina Klementjeva, visuomenės sveikatos specialistė.