ltenderu
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Rimutė Tarvydienė.

Išsilavinimas aukštasis.

Pedagoginio darbo stažas – 41 metai, vadybinio darbo stažas - 34 metai.

2001 m. suteikta auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

2004 m. suteikta II vadovo kvalifikacinė kategorija.

Direktoriaus pavaduotoja

Asta Mėlinauskienė

Išsilavinimas aukštasis

Darbo stažas įstaigoje – 11 metų.

Visuomenės sveikatos biuro specialistė
Laura Pukinskienė
Įstaigoje dirba 21 pedagogas, iš jų – 15 su aukštuoju pedagoginiu išsilavinimu, 3 – aukštesniuoju pedagoginiu išsilavinimu.
10 pedagogų turi įgyję mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją., 6 – vyr. mokytojo kvalifikacinę kategoriją, 2 – mokytojo kvalifikacinę kategoriją, 1 –  logopedo metodininko.
Eil.
Nr.
Vardas, pavardė
Išsilavinimas
Kvalifikacijos kategorijos
Pareigybė
Grupė, kurioje pedagogas dirba
(vaikų amžius)
1
Diana Liatukaitė
Aukštasis

(KVK)

Mokytoja
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
„Bitutės“ (5–6 m.)
2 Renata Marcinkevičienė

Aukštasis

(KU)

Mokytoja metodininkė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  „Bitutės" (5–6 m.)
3 Darina Montvydienė

Aukštasis

(KVK)

Mokytoja Ikimokyklinio udgymo mokytoja „Peliukai" (5–6 m.)
4
Stasė Lisinskienė
Aukštasis
(ŠPI)
Mokytoja metodininkė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
„Voveriukai" (4–5 m.)
5
Laima Steponavičienė
Aukštasis
(ŠPI)
Mokytoja metodininkė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
„Pelėdžiukai“ (4–5 m.)

„Voveriukai" (4–5 m.)

6
Nijolė Vaišienė Aukštesnysis Vyresnioji  mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
„Drugeliai“ (2–3 m.)
7
Laimutė Šniuolytė
Aukštasis
(ŠPI)
Vyresnioji mokytoja
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
„Boružėlės“ (6–7 m.)
8
Angelė Kniukštienė
Aukštesnysis
Vyresnioji mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

„Drugeliai" (2–3 m.)

„Kiškučiai" (2–3 m.)

9
Daiva Tamoševičienė
Aukštasis
(ŠPI)
Vyresnioji mokytoja
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
„Lineliai“ (6–7 m.)
 10
 Dovilė Mikalainienė
 Nebaigtas aukštasis  Be kategorijos
 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
11
Rita Baltrimienė
Aukštasis
(ŠPI)
Mokytoja metodininkė
Neformaliojo (papildomojo) ugdymo
mokytoja 
Sveikatos stiprinimas

 

12
Reda Šylienė
Aukštasis
(ŠPI)
Vyresnioji mokytoja
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
„Nykštukai“ (6–7 m.)
13
Diana Kurlienė
Aukštasis
(ŠPI)
Mokytoja metodininkė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
„Pelėdžiukai“ (4–5 m.)
14
Ramunė Eidėnienė
Aukštasis
(ŠPI)
Mokytoja metodininkė
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
„Saulės zuikučiai“ (6–7 m.)
15
Vanda Paslavičienė
Aukštasis
(ŠPI)
Vyresnioji mokytoja
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
„Lineliai“ (6–7 m.)
16
Regina Bukienė
Aukštasis
(ŠPI)
Mokytoja metodininkė
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
„Nykštukai“ (6–7 m.)
17
Inga Tarvydienė
 Aukštasis
Mokytoja metodininkė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

„Kiškučiai“ (2–3 m.)

18
 Ona Jašinskytė Sindarienė
Aukštasis
Mokytoja metodininkė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
„Katinėliai“ (1–2 m.)
19 Ieva Valavičienė Nebaigtas aukštasis Be kategorijos Priešmokyklinio ugdymo mokytoja „Saulės zuikučiai" (6–7 m.)
20
Alma Andriejauskienė
Aukštesnysis
Mokytoja metodininkė Meninio ugdymo mokytoja  Muzikinis ugdymas
 21

Alvinija Stalnionienė 

 Aukštasis magistras  Logopedė metodininkė  Logopedė