Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Rimutė Tarvydienė.

Išsilavinimas aukštasis.

Pedagoginio darbo stažas – 43 metai, vadybinio darbo stažas - 36 metai.

2001 m. suteikta mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

2004 m. suteikta II vadovo kvalifikacinė kategorija.

 

Direktoriaus pavaduotoja

Asta Mėlinauskienė

Išsilavinimas aukštasis

Darbo stažas įstaigoje – 13 metų.

 

Visuomenės sveikatos biuro specialistė
Laura Pukinskienė

 

Įstaigoje dirba 26 pedagogai, iš jų – 19 su aukštuoju pedagoginiu išsilavinimu, 2 – aukštesniuoju pedagoginiu išsilavinimu.
10 pedagogų turi įgyję mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją., 5 – vyr. mokytojo kvalifikacinę kategoriją, 6 – mokytojo kvalifikacinę kategoriją, 1 –  logopedo metodininko.
Eil.
Nr.
Vardas, pavardė
Išsilavinimas
Kvalifikacijos kategorijos
Pareigybė
Grupė, kurioje pedagogas dirba
(vaikų amžius)
1
Diana Liatukaitė
Aukštasis

(KVK)

Mokytoja
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
„Peliukai“ (3–4 m.)
2 Renata Marcinkevičienė

Aukštasis

(KU)

Mokytoja metodininkė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  „Voveriukai“ (5–6 m.)
3 Darina Montvydienė

Aukštasis

(KVK)

Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Peliukai“ (3–4 m.)
4
Stasė Lisinskienė
Aukštasis
(ŠPI)
Mokytoja metodininkė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
„Voveriukai“ (5–6 m.)
5
Laima Steponavičienė
Aukštasis
(ŠPI)
Mokytoja metodininkė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
„Pelėdžiukai“ (5–6 m.)
6
Nijolė Vaišienė Aukštesnysis Vyresnioji  mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
„Drugeliai“ (1–2 m.)
7
Laimutė Šniuolytė
Aukštasis
(ŠPI)
Vyresnioji mokytoja
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
„Boružėlės“ (3–4 m.)
8
Dovilė Mikalainienė
Aukštasis

(KVK)

Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

„Kiškučiai“ (2–3 m.)

9
Daiva Tamoševičienė
Aukštasis
(ŠPI)
Vyresnioji mokytoja
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
„Lineliai“ (4–5 m.)
10
Gabija Karaliūtė
Nebaigtas aukštasis
Be kategorijos
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 
„Katinėliai“ (2–3 m.)
11
Reda Šylienė
Aukštasis
(ŠPI)
Vyresnioji mokytoja
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
„Nykštukai“ (6–7 m.)
12
Diana Kurlienė
Aukštasis
(ŠPI)
Mokytoja metodininkė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
„Pelėdžiukai“ (5–6 m.)
13
Ramunė Eidėnienė
Aukštasis
(ŠPI)
Mokytoja metodininkė
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
„Saulės zuikučiai“ (6–7 m.)
14
Vanda Paslavičienė
Aukštasis
(ŠPI)
Vyresnioji mokytoja
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
„Lineliai“ (4–5 m.)
15
Regina Bukienė
Aukštasis
(ŠPI)
Mokytoja metodininkė
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
„Nykštukai“ (6–7 m.)
16
Inga Tarvydienė

 Aukštasis

(KU)

Mokytoja metodininkė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

„Kiškučiai“ (2–3 m.)

17
 Ona Jašinskytė Sindarienė
Aukštasis

(KU)

Mokytoja metodininkė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
„Katinėliai“ (2–3 m.)
18 Aušra Stončaitienė

Aukštasis

(KU)

Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Bitutės“ (3–4 m.)
19 Laima Dykovienė

Aukštasis

(KU)

Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Boružėlės“ (4–5 m.)
20 Simona Asanavičiūtė

Aukštasis 

(ŠU)

Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Bitutės“ (3–4 m.)
21 Giedrė Srugienė Nebaigtas aukštasis Be kategorijos Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Drugeliai“ (1–2 m.)
22 Ieva Valavičienė Nebaigtas aukštasis Be kategorijos Priešmokyklinio ugdymo mokytoja „Saulės zuikučiai“ (6–7 m.)
23 Viktorija Burvienė Nebaigtas aukštasis Be kategorijos Neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytoja Dailės ugdymas
24 Rita Baltrimienė

Aukštasis

(ŠPI)

Mokytoja metodininkė Neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytoja Sveikatos stiprinimas
25
Alma Andriejauskienė
Aukštesnysis
Mokytoja metodininkė Meninio ugdymo mokytoja, neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytoja  Muzikinis ugdymas, etnokultūra
 26

Alvinija Stalnionienė 

 Aukštasis magistras (KU)  Logopedė metodininkė  Logopedė  Kalbos ugdymas