Vaikų priėmimas:

 

Maitinimo paslaugos:

 

Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Eglutė“ teikiamos nemokamos paslaugos:

LOGOPEDO PASLAUGOS:

  • ugdytinių kalbos, komunikavimo ir raidos vertinimas;
  • individualių, pogrupinių ir grupinių specialiųjų poreikių vaiko/vaikų kalbos ugdymo programų rengimas, jų taikymas praktikoje;
  • pedagogų ir ugdytinių tėvų konsultavimas kalbos ugdymo, kalbos sutrikimų prevencijos klausimais;
  • metodinių rekomendacijų rengimas;
  • tėvų konsultavimo laikas – pirmadieniais ir penktadieniais 7.30–8.00 val.

VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO SPECIALISTO PASLAUGOS:

  • higieninių sąlygų įstaigoje užtikrinimas;
  • pirmos pagalbos suteikimas;
  • vaikų gerovės ir sveikatos stebėsena;
  • sveikatos stiprinimo veiklų ir sveikatos saugos organizavimas ir vykdymas;
  • dienos valgiaraščių-reikalavimų rengimas pagal perspektyvinius valgiaraščius.

Psichologo nemokamos konsultacijos teikiamos  Klaipėdos pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (Debreceno g. 41, Klaipėda).

PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO MODELIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE