ltenderu

Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Eglutė“ teikiamos nemokamos paslaugos:

LOGOPEDO PASLAUGOS:

 • ugdytinių kalbos, komunikavimo ir raidos vertinimas;
 • individualių, pogrupinių ir grupinių specialiųjų poreikių vaiko/vaikų kalbos ugdymo programų rengimas, jų taikymas praktikoje;
 • pedagogų ir ugdytinių tėvų konsultavimas kalbos ugdymo, kalbos sutrikimų prevencijos klausimais;
 • metodinių rekomendacijų rengimas.

VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO SPECIALISTO PASLAUGOS:

 • higieninių sąlygų įstaigoje užtikrinimas;
 • pirmos pagalbos suteikimas;
 • vaikų gerovės ir sveikatos stebėsena;
 • sveikatos stiprinimo veiklų ir sveikatos saugos organizavimas ir vykdymas;
 • dienos valgiaraščių-reikalavimų rengimas pagal perspektyvinius valgiaraščius.

PSICHOLOGO PASLAUGOS:

 • vaiko elgesio stebėjimas įstaigoje ir rekomendacijų teikimas įstaigos bendruomenei;
 • įstaigos darbuotojų ir vaikų tėvų konsultavimas ir švietimas vaiko raidos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

Psichologo nemokamos konsultacijos teikiamos Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Eglutė“ bei Klaipėdos pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (Debreceno g. 41, Klaipėda).

Psichologo lankymosi lopšelyje-darželyje „Eglutė“ grafikas

Data

        Laikas

2019-05-09

      8.00-12.00 val.

2019-05-23

      8.00-12.00 val.