Mūsų įstaigos Duomenų apsaugos pareigūnas yra UAB “Privacy Partners” duomenų apsaugos ekspertų komanda, kuri padeda mums spręsti visus su asmens duomenų apsauga susijusius klausimus bei problemas.  

Kontaktai:

UAB „Privacy Partners“, j.a.k.: 304846919,

Smolensko g. 6-407, LT-03201 Vilnius

Tel.: +370 5 254 8240,

El. pašto adresas: gdpr@privacypartners.lt

           Raštinės administratorė Jolanta Jucevičienė paskirta kontaktams su asmens duomenų apsaugos pareigūnu (DAP).

  Klaipėdos lopšelis-darželis „Eglutė“ asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

    Duomenų subjektai turi teisę:

  Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais.

  Asmens teisių įgyvendinimo tvarka:

  • Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali pateikti Klaipėdos lopšelio-darželio  „Eglutė“ administracijai rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis) adresu Naujaikiemio g. 8, Klaipėda arba el.paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., tel. +370 46 34 57 84.
  • Prašyme turi būti nurodoma: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.
  • Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ administracija pateikia atsakymą asmeniui ne vėliau nei per 30 dienų nuo prašymo pateikimo dienos.
  • Jeigu asmuo nesutinka su Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ administracijos atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. +370 5 271 2804, 279 1445, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Informacija atnaujinta 2023-07-10