Laisvos vietos grupėse 2023 m. lapkričio 1 d.

Lopšelio gr. nuo 1–2 m. – laisvų vietų nėra.

Lopšelio gr. nuo 2–3 m. – laisvų vietų nėra.

Darželio gr. nuo 3–4 m. – 7 laisvos vietos.

Darželio gr. nuo 4–5 m. – 5 laisvos vietos.

Darželio gr. nuo 5–6 m.  – laisvų vietų nėra.

Priešmokyklinės gr. nuo 6–7 m.  – laisvų vietų nėra.