ltenderu

2022 m. sausio 1 d.

Lopšelio gr. nuo 1-2 m. – laisvų vietų nėra.

Lopšelio gr. nuo 2-3 m. – laisvų vietų nėra.

Darželio gr. nuo 3-4 m. – laisvų vietų nėra.

Darželio gr. nuo 4-5 m. – 1 laisva vieta.

Darželio gr. nuo 5-6 m.  – 2 laisvos vietos.

Priešmokyklinės gr. nuo 6-7 m.  – laisvų vietų nėra.

 

  2022 m. sausio mėn.

  Reikalingi darbuotojai:

   1. Auklėtojo (mokytojo) padėjėjas(a) – 1 etatas (nuo 2022 m. sausio 3 d. terminuota darbo sutartis).

       Auklėtojo (mokytojo) padėjėjo pareigybės aprašymas (skaityti)