Informacija apie darbo užmokestį

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis €

2023 m. II ketvirtis

2022 metų 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

18

1763,81

 1626,58

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

4

1937,12

 1577,63

Neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytojas            2 1773,42 1629,35

 Valgyklos darbininkas

1,25

 840,00

901,41

Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas

         1,5    847,88  828,95

Auklėtojo (mokytojo)  padėjėjas

          11 1150,15  1036,83

 Virėjas

           3

1222,65

 1085,28