Informacija apie darbo užmokestį

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis €

2023 m. I ketvirtis

2022 metų 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

18

1769,39

 1626,58

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

4

1833,66

 1577,63

Neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytojas            2 1702,45 1629,35

 Valgyklos darbininkas

1,25

 840,00

901,41

Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas

         1,5    840,00  828,95

Auklėtojo (mokytojo)  padėjėjas

          11 1106,02  1036,83

 Virėjas

           3

1212,89

 1085,28