ltenderu

Informacija apie darbo užmokestį

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis €

2017 metų

2018 metų III ketvirčio

       

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

14,4

675,99

 687,68

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

3,2

762,12

 812,55

Neformaliojo švietimo mokytojas            2 686,40 795,00 

 Valgyklos darbininkas

1,25

 380,00

400,00 

Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas

         1,5    380,00  400,00

Auklėtojo padėjėjas

       12,43  395,74  471,15

 Virėjas

          3

396,00 

 468,50