INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis €

2023 m. III ketvirtis

2022 metų 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

18

1728,48

 1626,58

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

4

1836,93

 1577,63

Neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytojas            2 1711,24 1629,35

 Valgyklos darbininkas

1,25

 840,00

901,41

Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas

         1,5    960,0  828,95

Auklėtojo (mokytojo)  padėjėjas

          11 1145,98  1036,83

 Virėjas

           3

1403,54

 1085,28

 

 Informacija atnaujinta 2023-09-13