ltenderu

Informacija apie darbo užmokestį

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis €

2018 metų

2019 metų III ketvirčio

       

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

14,4

760,29

 996,21

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

3,2

889,99

 1181,22

Neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytojas            2 845,88 1144,39

 Valgyklos darbininkas

1,25

 400,00

555,00 

Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas

         1,5    400,00  555,00

Auklėtojo (mokytojo)  padėjėjas

       12,43 505,57  634,05

 Virėjas

          3

506,93

 710,69