ltenderu

Informacija apie darbo užmokestį

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis €

2022 m. III ketvirtis

2021 metų 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

18

1517,40

 1601,34

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

4

1457,80

 1662,56

Neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytojas            2 1489,95 1548,59

 Valgyklos darbininkas

1,25

 795,21

702,68

Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas

         1,5    881,74  699,31

Auklėtojo (mokytojo)  padėjėjas

       12,43 960,51  927,38

 Virėjas

          3

1093,78

 1071,73