ltenderu

Informacija apie darbo užmokestį

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis €

2020 m. I ketvirtis

2019 metų 

       

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

14,4

1080,57

 1067,04

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

3,2

1320,99

 1260,84

Neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytojas            2 1160,53 1183,20

 Valgyklos darbininkas

1,25

 607,51

594,49

Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas

         1,5    670,18  629,59

Auklėtojo (mokytojo)  padėjėjas

       12,43 821,92  686,29

 Virėjas

          3

886,15

 746,27