ltenderu

Informacija apie darbo užmokestį

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis €

2019 metų

2019 metų IV ketvirčio

       

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

14,4

1067,04

 1160,78

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

3,2

1260,84

 1346,78

Neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytojas            2 1183,20 1256,30

 Valgyklos darbininkas

1,25

 574,47

621,37

Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas

         1,5    629,32  617,22

Auklėtojo (mokytojo)  padėjėjas

       12,43 686,29  735,00

 Virėjas

          3

746,27

 857,53