ltenderu

Informacija apie darbo užmokestį

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis €

2018 metų

2019 metų II ketvirčio

       

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

14,4

687,68

 997,68

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

3,2

812,55

 1191,97

Neformaliojo švietimo mokytojas            2 795,00 1121,91

 Valgyklos darbininkas

1,25

 400,00

555,00 

Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas

         1,5    400,00  555,00

Auklėtojo padėjėjas

       12,43  471,15  625,45

 Virėjas

          3

468,50

 578,69