ltenderu

Informacija apie darbo užmokestį

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis €

2021 m. III ketvirtis

2020 metų 

       

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

14,4

1474,48

 1308,88

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

3,2

1551,15

 1391,94

Neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytojas            2 1424,29 1350,43

 Valgyklos darbininkas

1,25

 661,31

656,28

Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas

         1,5    642,00  606,10

Auklėtojo (mokytojo)  padėjėjas

       12,43 856,60  857,96

 Virėjas

          3

1001,36

 956,71