ltenderu

Informacija apie darbo užmokestį

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis €

2022 m. I ketvirtis

2021 metų 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

14,4

1678,96

 1601,34

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

3,2

1836,87

 1662,56

Neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytojas            2 1652,10 1548,59

 Valgyklos darbininkas

1,25

 800,17

702,68

Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas

         1,5    736,42  699,31

Auklėtojo (mokytojo)  padėjėjas

       12,43 1018,76  927,38

 Virėjas

          3

1087,05

 1071,73