Posėdžiai ir susitikimai

Posedžiai ir susitikimai

                         

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“

2018 M. BIRŽELIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

Eil.

Nr.

Priemonės pavadinimas

Data

Vieta

Atsakingas

 

1.

Kvalifikacijos tobulinimas

 

1.1.

Konferencija „Ateities darželį kuriame šiandien“

2018-06-05

Skuodo l.-d. „Saulutė“

A.Aniulė

R. Tarvydienė

 

1.2.

Modernioji kūno kultūra ikimokyklinėje įstaigoje

2018-06-06

KU TSI

R.Baltrimienė

 

2.

Ugdymo proceso organizavimas

 

2.1.

Edukacinis renginys „Šimtamete juosta Klaipėda apjuosta“

2018-06-01

Lietuvininkų aikštė

A.Andriejauskienė

„Pelėdžiukų“ gr.auklėtojos

 

2.2.

Edukacinė parodomoji veikla

2018-06

L.-d. „Eglutė“

D. Kurlienė

 

2.3.

Sporto – meno šventė „Te visad šviečia saulė“

2018-06-01

L.-d. „Eglutė“

R. Baltrimienė

G. Baronienė

Gr. auklėtojos

L.-d. „Pagrandukas‘

L.-d. „Pušaitė“

L.-d. „Nykštukas“

 

3.

Administracijos darbai, dokumentų rengimas

 

3.1.

Naujai priimtų ugdytinių dokumentacijos tvarkymas

Birželis

L.-d. „Eglutė“

A. Aniulė,

J. Jucevičienė

3.2.

Lauko žaidimų aikštelių atnaujinimas

Birželis

L.-d. „Eglutė“

A. Mėlinauskienė

 

3.3.

Internetinės svetainės duomenų atnaujinimas

Birželis

L.-d. „Eglutė“

A. Aniulė,

J. Jucevičienė

 

3.4.

Lauko žaidimų aikštelių   vertinimas

Birželis

L.-d. „Eglutė‘

A. Mėlinauskienė

 

3.5.

„Kiškučių“ grupės , salės remonto darbų organizavimas

Birželis

L.-d. „Eglutė“

A. Mėlinauskienė

 

4.

Susirinkimai, posėdžiai, pasitarimai

 

4.1.

Metodinės tarybos susirinkimas

2018-06-01

L.-d. „Eglutė‘

R.Tarvydienė

 

5.

Pedagoginė priežiūra

 

5.1.

Auklėtojos D. Kurlienės ugdomosios veiklos stebėjimas

2018-06

L.-d. „Eglutė“

R.Tarvydienė

 
                     

 

Planą parengė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Rimutė Tarvydienė