Posedžiai ir susitikimai

                                         KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“

                                   2018 M. KOVO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

Eil.

Nr.

Priemonės pavadinimas

Data

Vieta

Atsakingas

1.

Kvalifikacijos tobulinimas

1.1.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio metodinis susirinkimas

2018-03-01

PŠKC

R. Eidėnienė

1.2.

Seminaras ,,Bendravimas su alfa ugdytinių tėvais”

2018-03-09

PŠKC

V. Lukauskienė

1.3.

Seminaras „Etnokultūros ugdymas kasdieniniame gyvenime ir šventėje“

2018-03-21/23

L.-d. ,,Eglutė“

A. Aniulė

R.Tarvydienė

A. Kniukštienė

I. Vindigienė

1.4.

Seminaras ,,Šiuolaikiniai vaikai, kaip juos suprasti ir kaip koreguoti netinkamą elgesį”

2018-03-09

PŠKC

R. Eidėnienė

2.

Ugdymo proceso organizavimas

2.1.

„Kaziuko jomarkas: Lietuvaičiai – geri amatininkai“

2018-03-05

L.-d. „Eglutė“

R. Tarvydienė

A. Andriejauskienė

2.2.

Ugdytinių koncertas ,,Dainuoju Lietuvai“

2018-03

L.-d. ,,Eglutė“

A. Andriejauskienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės.

2.3.

Autorinis seminaras ,,Etnokultūros ugdymas kasdieniniame gyvenime ir šventėse“

2018-03-21/23

L.-d. „Eglutė“

A. Andriejauskienė

A. Aniulė

2.4.

Edukacinės veiklos laikrodžių muziejuje

2018-03-22/23

Klaipėdos laikrodžių muziejus

R. Eidėnienė

V. Lukauskienė

R. Bukienė

2.5.

Akcija ,,Lietuva dėkoja pasauliui“

2018-03-11/16

L.-d. ,,Eglutė“

R. Baltrimienė,

Kūno kultūros kūrybinė grupė.

2.6.

Ugdytinių   austų darbų paroda ,,Aš tikrai myliu Lietuvą”

2018-03

L.-d. ,,Eglutė”

R. Eidėnienė

I. Vindigienė

2.7.

Ugdytinių koncertas, skirtas Lietuvos 100- mečiui ,,Iš praeities į ateitį...“

2018-03-13

2018-03-14

Kultūros centro Žvejų rūmai,

L.-d. ,,Eglutė“

A. Andriejauskienė

R. Eidėnienė

D. Kurlienė

O. Jašinskytė-Sindarienė

I. Tarvydienė

V. Lukauskienė

I. Vindigienė

2.8.

Paroda ,,Delmonas – dėl monės“

2018-03

L.-d. ,,Eglutė‘

A. Andriejauskienė,

pedagogės

2.9.

Edukacinė veikla ,,Paukštelių sugrįžtuvės“

2018-03

L.-d. „Pagrandukas“

A. Andriejauskienė

2.10.

,,Eglynėlio“ edukacinė veikla ,,Pasodinsiu Lietuvai ąžuolą“

2018-03-16

L.-d. ,,Eglutė“

R. Baltrimienė,

Kūno kultūros kūrybinė grupė

2.11.

Išvyka į Švyturio areną - projektas „Išgirdau, pamačiau, nupiešiau...“

2018-03

Švyturio arena

R. Baltrimienė

Kūno kultūros kūrybinė grupė

3.

Administracijos darbai, dokumentų rengimas

3.1.

Tėvų anketinės apklausos „Ikimokyklinio amžiaus vaikų etnokultūrinio ugdymo galimybės“ duomenų analizė

Kovo 5-15

L.-d. „Eglutė“

A. Aniulė

3.2.

Žiniaraščio pildymo tvarkos, nekontaktinių valandų panaudojimo tvarkos ir kt. tvarkų rengimas

Kovas

L.-d. „Eglutė“

A. Aniulė,

R. Tarvydienė

3.3.

Internetinės svetainės duomenų atnaujinimas

Kovas

L.-d. „Eglutė“

A. Aniulė,

J. Jucevičienė

3.4.

Virtuvės vidinio GHPT audito vykdymas

Kovas

L.-d. ,,Eglutė“

Darbo grupė

3.5.

Mažos vertės maisto produktų pirkimų organizavimas

Kovas

L.-d. ,,Eglutė“

A. Mėlinauskienė

3.6.

Darbuotojų atostogų grafiko sudarymas

Kovas

L.-d. „Eglutė“

J. Jucevičienė,

R. Tarvydienė,

A. Mėlinauskienė

3.7.

Vaikų žaidimų aikštelių ir patalpų eksploatacinės kontrolės vykdymas

 

L.-d. ,,Eglutė“

A. Mėlinauskienė

4.

Susirinkimai, posėdžiai, pasitarimai

4.1.

Vidaus audito koordinavimo grupės susirinkimas

2018-03

L.-d. „Eglutė“

R. Tarvydienė

D. Kurlienė

4.2.

Ikimokyklinių įstaigų direktorių pasitarimas

2018-03-15

Savivaldybės posėdžių salė

A. Aniulė

4.3.

Įstaigos tarybos posėdis

2018-03-02

L.-d. „Eglutė“

O. Eirošienė

4.4.

Darbo tarybos posėdis

2018-03-05

L.-d. ,,Eglutė“

A. Mėlinauskienė

5.

Pedagoginė priežiūra

5.1.

Auklėtojos S. Lisinskienės ugdomosios veiklos stebėjimas.

2018-03-15

L.-d. „Eglutė“

A. Aniulė

R.Tarvydienė

5.2.

Ugdytinių etinės kultūros turtinimas, tenkinant vaiko prigimtinį poreikį pažinti tautos papročius

2018-03-21-23

L.-d. „Eglutė“

A. Aniulė

R.Tarvydienė

 

Planą parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Tarvydienė