Komisijos ir darbo grupės

 

 

 

Klaipėdos lopšelio-darželio "Eglutė" taryba

  Tarybos pirmininkė - Oksana Eirošienė, tėvų atstovė.

  Tarybos sekretorė - Jolanta Jucevičienė, raštinės administratorė.

  Nariai:

  1. Asta Mėlinauskienė, direktoriaus pavaduotoja.

  2. Reda Šylienė, auklėtoja.

  3. Jurgita Zakienė, virėja.

  4. Regina Bukienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

  5. Ramunė Eidėnienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

  6. Gintarė Burbienė, tėvų atstovas.

  7. Giedrė Žvaginytė, tėvų atstovas.

 

Klaipėdos lopšelio-darželio "Eglutė" darbo taryba

  Alma Andriejauskienė, meninio ugdymo mokytoja - pirmininkė.

  Virginija Lukauskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė - sekretorė.

  Reda Šylienė, auklėtoja - narė.

 

Klaipėdos lopšelio-darželio "Eglutė" mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija

  Komisijos pirmininkė - Angelė Aniulė, direktorė.

  Komisijos nariai:

  1. Alma Andriejauskienė, meninio ugdymo mokytoja, Mokytojoų tarybos atstovė.

  2. Rita Baltrimienė, neformaliojo ugdymo pedagogė, Mokytojų tarybos atstovė.

  3. Reda Šylienė, auklėtoja, Mokyklos tarybos atstovė.

  4. Ramunė Eidėnienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, Mokyklos tarybos atstovė.

  5. Solvita Dimienė, ugdytinio mama.

  6. Stefanija Vancevičienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento 

  Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė.

 

Klaipėdos lopšelio-darželio "Eglutė" vidaus audito koordinavimo (VAK) darbo grupė

  Darbo grupės vadovas - direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rimutė Tarvydienė.

  Darbo grupės nariai:

  1. Diana Kurlienė, auklėtoja.

  2. Regina Bukienė, auklėtoja.

  3. Virginija Lukauskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

 

 

Klaipėdos lopšelio-darželio "Eglutė" interneto svetainės tvarkymo nuolatinė darbo grupė

  Angelė Aniulė, direktorė - darbo grupės vadovė.

  Jolanta Jucevičienė, raštinės administratorė -darbo grupės narė.

   Rimutė Tarvydienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui - darbo grupės narė.

 

Klaipėdos lopšelio-darželio "Eglutė" paramos lėšų skirstymo ir panaudojimo komisija

   Rita Baltrimienė, neformaliojo ugdymo pedagogė - pirmininkė.

   Oksana Eirošienė, specialistė - narė.

   Alma Andriejauskienė, meninio ugdymo mokytoja - narė.