Darbuotojai
Darbuotojai
 3x4.jpg - 45.28 Kb

Direktorė 

Angelė Aniulė

Gyvenimo aprašymas

Išsilavinimas aukštasis.

Pedagoginio darbo stažas - 24 metai, vadybinio darbo stažas - 10 metų.

1999 m. suteikta auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

2011 m. suteikta II vadovo kvalifikacinė kategorija.

 
 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Rimutė Tarvydienė.

Išsilavinimas aukštasis.

Pedagoginio darbo stažas - 37 metai, vadybinio darbo stažas - 31 metai.

2001 m. suteikta auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

2004 m. suteikta II vadovo kvalifikacinė kategorija.

 

Direktoriaus pavaduotoja

Asta Mėlinauskienė

Išsilavinimas aukštasis

Darbo stažas įstaigoje - 7 metai.

 
Visuomenės sveikatos biuro specialistė
Galina Klementjeva 
 
Įstaigoje dirba 22 pedagogai, iš jų – 18 su aukštuoju pedagoginiu išsilavinimu, 4– aukštesniuoju pedagoginiu išsilavinimu,
8– pedagogai turi auklėtojo metodininko kvalifikacinę kategoriją. 12 – vyr. auklėtojos kvalifikacinę kategoriją, 1 - ekspertas.
Eil.
Nr.
Vardas, pavardė
Išsilavinimas
Kvalifikacijos kategorijos
Pareigybė
Grupė, kurioje pedagogas dirba
(vaikų amžius)
1
Dalia Poplevkienė
Aukštesnysis
Vyresnioji auklėtoja
Auklėtoja
„Bitutės“ (3-4 m.)
2
Stasė Lisinskienė
Aukštasis
(ŠPI)
Auklėtoja metodininkė
Auklėtoja
„Voveriukai" (5-6 m.)
3
Inesa Petrauskienė
Aukštasis
(ŠPI)
Auklėtoja
metodininkė
Auklėtoja
„Voveriukai" (5-6 m.)
4
Laima Steponavičienė
Aukštasis
(ŠPI)
Auklėtoja metodininkė
Auklėtoja
„Pelėdžiukai“ (5-6 m.)
5
Nijolė Vaišienė Aukštesnysis Vyresnioji auklėtoja Auklėtoja
„Spygliukai“ (1-2 m.)
6
Laimutė Šniuolytė
Aukštasis
(ŠPI)
Vyresnioji auklėtoja
Auklėtoja
„Boružėlės“ (4-5 m.)
7
Angelė Kniukštienė
Aukštesnysis
Vyresnioji auklėtoja Auklėtoja

„Peliukai" (3-4 m.)

8
Daiva Tamoševičienė
Aukštasis
(ŠPI)
Vyresnioji auklėtoja
Auklėtoja
„Lineliai“ (4-5 m.)
9
Vida Baltrimienė
Aukštasis
(KU)
 
Auklėtoja
„Kiškučiai“ (2-3 m.)
10
Rita Baltrimienė
Aukštasis
(ŠPI)
Auklėtoja metodininkė
Neformaliojo ugdymo pedagogė
Sveikatos stiprinimas.

 

11
Gražina Baronienė
Aukštasis
(ŠPI)
Vyresnioji auklėtoja
Neformaliojo ugdymo pedagogė
 Dailė
12
Reda Šylienė
Aukštasis
(ŠPI)
Vyresnioji auklėtoja
Auklėtoja
„Bitutės“ (3-4 m.)
13
Diana Kurlienė
Aukštasis
(ŠPI)
Vyresnioji auklėtoja
Auklėtoja
„Pelėdžiukai“ (5-6 m.)
14
Ramunė Eidėnienė
Aukštasis
(ŠPI)
Auklėtoja metodininkė
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
„Saulės zuikučiai“ (6-7 m.)
15
Virginija Lukauskienė
Aukštasis
(ŠPI)
Auklėtoja metodininkė
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
„Nykštukai“ (6-7 m.)
16
 Inga Vindigienė
Aukštasis
(KU)
Auklėtoja metodininkė
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Auklėtoja
„Saulės zuikučiai“ (6-7 m.)
„Peliukai“ (3-4 m.)
17
Vanda Paslavičienė
Aukštasis
(ŠPI)
Vyresnioji auklėtoja
Auklėtoja
„Lineliai“ (4-5 m.)
18
Regina Bukienė
Aukštasis
(ŠPI)
Vyresnioji auklėtoja
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Auklėtoja
„Nykštukai“ (6-7 m.)

„Boružėlės“ (4-5 m.)

19
Inga Tarvydienė
 Aukštasis
Vyresnioji auklėtoja
Auklėtoja

„Kiškučiai“ (2-3 m.)

20
 Ona Jašinskytė Sindarienė
Aukštasis
Vyresnioji auklėtoja
Auklėtoja
„Katinėliai“ (2-3 m.)
21
Alma Andriejauskienė
Aukštesnysis
Auklėtoja Metodininkė Meninio ugdymo mokytoja  
22

Stasė Vilkienė

Aukštasis Ekspertė Logopedė