ltenderu
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Rimutė Tarvydienė.

Išsilavinimas aukštasis.

Pedagoginio darbo stažas - 37 metai, vadybinio darbo stažas - 31 metai.

2001 m. suteikta auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

2004 m. suteikta II vadovo kvalifikacinė kategorija.

Direktoriaus pavaduotoja

Asta Mėlinauskienė

Išsilavinimas aukštasis

Darbo stažas įstaigoje - 7 metai.

Visuomenės sveikatos biuro specialistė
Galina Klementjeva 
Įstaigoje dirba 22 pedagogai, iš jų – 18 su aukštuoju pedagoginiu išsilavinimu, 4– aukštesniuoju pedagoginiu išsilavinimu,
8– pedagogai turi auklėtojo metodininko kvalifikacinę kategoriją. 12 – vyr. auklėtojos kvalifikacinę kategoriją, 1 - ekspertas.
Eil.
Nr.
Vardas, pavardė
Išsilavinimas
Kvalifikacijos kategorijos
Pareigybė
Grupė, kurioje pedagogas dirba
(vaikų amžius)
1
Dalia Poplevkienė
Aukštesnysis
Vyresnioji auklėtoja
Mokytoja
„Bitutės“ (4-5 m.)
2
Stasė Lisinskienė
Aukštasis
(ŠPI)
Auklėtoja metodininkė
Mokytoja
„Voveriukai" (3-4 m.)
3
Inesa Petrauskienė
Aukštasis
(ŠPI)
Auklėtoja
metodininkė
Mokytoja
„Voveriukai" (3-4 m.)
4
Laima Steponavičienė
Aukštasis
(ŠPI)
Auklėtoja metodininkė
Mokytoja
„Pelėdžiukai“ (3-4 m.)
5
Nijolė Vaišienė Aukštesnysis Vyresnioji auklėtoja Mokytoja
„Spygliukai“ (2-3 m.)
6
Laimutė Šniuolytė
Aukštasis
(ŠPI)
Vyresnioji auklėtoja
Mokytoja
„Boružėlės“ (5-6 m.)
7
Angelė Kniukštienė
Aukštesnysis
Vyresnioji auklėtoja Mokytoja

„Peliukai" (4-5 m.)

8
Daiva Tamoševičienė
Aukštasis
(ŠPI)
Vyresnioji auklėtoja
Mokytoja
„Lineliai“ (5-6 m.)
9
Vida Baltrimienė
Aukštasis
(KU)
 
Mokytoja
„Kiškučiai“ (1-2 m.)
10
Rita Baltrimienė
Aukštasis
(ŠPI)
Auklėtoja metodininkė
Neformaliojo (papildomojo) ugdymo
mokytoja 
Sveikatos stiprinimas.

 

11
Gražina Baronienė
Aukštasis
(ŠPI)
Vyresnioji auklėtoja
Neformaliojo (papildomojo) ugdymo
mokytoja
 Dailė
12
Reda Šylienė
Aukštasis
(ŠPI)
Vyresnioji auklėtoja
Mokytoja
„Bitutės“ (4-5 m.)
13
Diana Kurlienė
Aukštasis
(ŠPI)
Vyresnioji auklėtoja
Mokytoja
„Pelėdžiukai“ (3-4 m.)
14
Ramunė Eidėnienė
Aukštasis
(ŠPI)
Auklėtoja metodininkė
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
„Saulės zuikučiai“ (6-7 m.)
15
Virginija Lukauskienė
Aukštasis
(ŠPI)
Auklėtoja metodininkė
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
„Nykštukai“ (6-7 m.)
16
 Inga Vindigienė
Aukštasis
(KU)
Auklėtoja metodininkė
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Mokytoja
„Saulės zuikučiai“ (6-7 m.)
„Peliukai“ (4-5 m.)
17
Vanda Paslavičienė
Aukštasis
(ŠPI)
Vyresnioji auklėtoja
Mokytoja
„Lineliai“ (5-6 m.)
18
Regina Bukienė
Aukštasis
(ŠPI)
Vyresnioji auklėtoja
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Mokytoja
„Nykštukai“ (6-7 m.)

„Boružėlės“ (5-6 m.)

19
Inga Tarvydienė
 Aukštasis
Vyresnioji auklėtoja
Mokytoja

„Kiškučiai“ (1-2 m.)

20
 Ona Jašinskytė Sindarienė
Aukštasis
Vyresnioji auklėtoja
Mokytoja
„Katinėliai“ (2-3 m.)
21
Alma Andriejauskienė
Aukštesnysis
Auklėtoja Metodininkė Meninio ugdymo mokytoja  
22

Stasė Vilkienė

Aukštasis Ekspertė Logopedė