Įm. kodas 190434741, VĮ Registrų centras

 

 

 

PARAMA

Klaipėdos lopšelis – darželis “Eglutė”  yra paramos gavėjas, todėl pagal Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymą turi teisę gauti paramą. Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo gali tapti Klaipėdos lopšelio-darželio “Eglutė” rėmėju.

Taip pat paramai skirtas lėšas galima tiesiogiai pervesti į lopšelio-darželio “Eglutė” paramos sąskaitą.

Rekvizitai: Sąskaitos Nr. LT837180500001142784, (“Šiaulių bankas”) Į. k.190434741 .

Mieli lopšelio – darželio “Eglutė” darbuotojai,

Gerbiami tėveliai.

Nuoširdžiai dėkojame už  2 proc. gyventojų pajamų mokesčio, kuriuos skyrėte mūsų įstaigai.  2017 m. mūsų įstaigos paramos sąskaita buvo papildyta 1873,70 eur. Jie bus panaudoti įstaigos materialinei bazei gerinti,  jaukumui sukurti.