Misija – lopšelis-darželis „Eglutė‘ ugdymo įstaiga sudaranti palankias sąlygas

ir gebanti brandinti vaiką mokyklai, puoselėjanti lietuvių liaudies tradicijas,

sauganti ir stiprinanti fizinę ir psichinę sveikatą.

 

Vizija – tapti įstaiga, atvira visuomenei, propaguojančia novatoriškas sveikatinimo formas,

siekiančia turtinti vaikų etnokultūros patirtį, skatinti savitas jos tradicijas

ir skleisti savo darbo patirtį mieste, apskrityje.