Informacija apie darbo užmokestį

 

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis €

2017 metų

2018 metų I ketvirčio

Direktorius

1

    1129,72   

 1042,78

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

  899,14  

 912,26

Direktoriaus pavaduotojas 

1

 532,44 

  628,06 


     

Raštinės administratorius

1

417,60

 637,98

Specialistas

 

1

 417,60

 637,98

Logopedas

1

 784,31

796,33 

Meninio ugdymo mokytojas

1

  715,14

 726,10

Auklėtojas

14,4

675,99

 687,68

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

3,2

762,12

 773,8

Neformaliojo švietimo pedagogas
           2 686,40
795,00 

 

 

 

 

Valgyklos darbininkas

1,25

380,00

400,00 

Sandėlininkas

1

400,64

 470,69

 

 

 

 

Pastatų ir sistemos priežiūros, einamojo remonto darbininkas

1,5

380,00 

400,00 

Pagalbinis darbininkas

0,25

380,00 

400,00 

Valytojas

1

380,00

400,00 

Kiemsargis

1

380,00 

400,00 

Auklėtojo padejėjas

12,43

395,74

 465,97

Virėjas

3

396,00 

 417,7